Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Védett régészeti lelőhelyek Dunaszekcsőn

2007.12.31
Védett régészeti lelőhelyek Dunaszekcsőn

Dunaszekcső, Római katonai tábor és a hozzá tartozó település, valamint a védett területen található őskori település, római és avar kori temetők, középkori falu és török kori erődítmény területén

A nemzeti kulturális örökség minisztere 22/2004. (XI. 17.) NKÖM számú rendeletével A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXTV. tőrvény (a továbbiakban Kuövtv) 15. §-a alapján kiemelten védett régészeti lelőhellyé nyilvánította a

  

(770/3, 888-911, 912/1, 912/3-4, 913-914, 915/1-2, 916-918, 919/1-2, 920-925, 927-933, 944-955, 956/2, 956/4-6, 957/1-2, 958-963,964/2, 1288-89, 1290/1-2,1291, 1292/1, 1292/3, 1292/5, 1814/1-2, 1815/1-4, 1816/1, 3502-3503, 355/1, 3671/2, 3776/1, 3780 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kivett, a 3501/2, 3505-3507, 3515, 3517, 3518/2, 3521/1-2, 3522, 3525/1-2, 3529/1-2, 3530/1-2, 3535/11, 3535/12, 3543, 3546, 3549-3551, 3553, 3554 helyrajzi számok alatt nyilvántartott kert, a 3501/3, 3501/4,3508, 3509, 3535/2-3, 3535/7-8, 3535/14, 3536, 3539, 3542, 3558, 3782 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szántó, a 3504 helyrajzi szám alatt nyilvántartott legelő és kert, a 3510, 3512-3514, 3526/1-2, 3531, 3532, 3535/13, 3778 helyrajzi számok alatt nyilvántartott legelő, a 3511, 3516, 3518/1, 3523/1-3, 3524/1-2, 3533/1-2, 3538, 354?, 3541, 3544, 3545, 3547, $548, 3668, 3669, 3779, 3781, 3783, 3785-3788 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő, a 3519/1, 3520, 3527, 3528, 3556 helyrajzi számok alatt nyilvántartott szőlő és legelő, a 3784 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és kert, a 3534 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és gyümölcsös, a 3537 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szántó és szőlő, a 3559 helyrajziszám alatt nyilvántartott szántó, szőlő és legelő, a 3552 helyrajzi szám alatt nyilvántartott szőlő és kivett, a 3555/3, 3555/5 helyrajzi számok alatt nyilvántartott erdő és legelő, a 3555/6 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő, legelő és kivett, valamint a 3557 helyrajzi szám alatt nyilvántartott erdő művelési ágú, természetben a dunaszekcsői Várhegy, Szent János hegy és Püspökhegy körzetében található ingatlanokat.

       

   

 

Az örökségvédelmi bírság megállapításának alapjául szolgáló érték szempontjából a I. kategóriába sorolta. A rendelet megjelent a Magyar Közlöny 2004. évi 171. számában (2004. november 17. 13368-13372 oldal).

A Nemzeti Kulturális Örökség minisztere fenti rendelet l § (5) bekezdésében rendelkezett arról, hogy a Magyar Államot a védetté nyilvánított 904-911, 912/3-4, 3504?3510, 3518/2, 3519/1, 3520, 3521/1-2, 3523/1-3 hrsz ingatlanokra elővásárlási jog illeti meg.

A védettségre vonatkozó jogszabályi és eljárási kötelezettségeket és jogokat a Kuövtv, valamint annak végrehajtásáról szóló 16/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet határozása meg.

A védett régészeti területet a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Nyilvántartási osztálya a 20 terület-azonosító számon tartja nyilván.

 

Mivel a régészeti védelem célja a - nagyrészt a föld felszíne alatt lévő ? régészeti emlékek megőrzése, megóvása, ezért a terület jellegzetes állapotának, illetve művelési ágának megváltoztatásához, valamint bármilyen 30 crn mélységet meghaladó földmunka, építkezés, magas- és  mélyépítés (beleértve légvezeték tartóoszlopának földbeállítását) tuskóirtásos fakitermelés, fásítás elvégzéséhez, tereprendezéshez, fémkereső használatához ? a területileg illetékes Baranya Megyei Múzeumok Igazgatósága szakvéleménye alapján ? a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal előzetes engedélye szükséges.

A jövőben minden, a védett ingatlanokat érintő, azok állapotát befolyásoló munka megkezdése előtt a Felügyeleti Igazgatóságot vagy a területileg illetékes Pécsi Regionális Irodát (7624 Pécs, Szent István tér 15.) kell megkeresni.